Tag Archives: tempovekslinger

Tempovekslinger og Overganger

Hvorfor er disse så viktige! Gode overganger fra en gangart til en annen er ikke bare krevende, men også viktige. Krevende for rytter da man skal bruke små signaler med kroppen for at hesten skal forstå at den skal skifte gangart. Viktige da du ønsker å ha en hest som reagerer på dine minste signaler. Hesten […]