Kjøp av hest og hva du bør tenke på

Kanskje den største lykkefølelsen man kan ha er å få sin egen hest, men hvordan skal man finne den rette for meg? Veldig viktig at du har klart for deg hva du ønsker å bruke hesten til og hvilke ferdigheter du ønsker at din hest skal ha, hvilket ferdighetsnivå du har, og hvor mye penger du kan bruke på et hestekjøp?
En far fortalte meg at å kjøpe hesten er ikke det store problemet, det er «driftskostnadene» ved å ha hest som er den store utgiften. Dette har han helt rett i og er noe som kan legge en demper på gleden ved å ha hest, om du ikke planlegger godt og har satt opp budsjett med faste og uforutsette kostnader.

Før du går i gang å lete etter hest er det viktig at du vet hvilke kostnader du vil møte ved ett hestehold. Når du kjøper hesten så vet du hvor mye du skal betale for den, men det er de løpende kostnadene, hver måned som du bør ha oversikt over. Jeg skal forsøke å sette opp en liste over de vanligste punktene du bør regne med.

-Forsikring. Sørg for at du forsikrer hesten din. Vanligvis har forsikringsselskapene en karenstid på 1 måned, så pass litt ekstra på den første måneden så du kommer deg helskinnet over karenstiden, og forsikringen trår i kraft. Det kommer litt an på hvor mye du vil forsikre heste din for, og om du vil ha tilleggsforsikring med dekning av veterinærutgifter, død, tyveri etc, eller om du kun tar en grunnforsikring. Men en årlig premie kan ligge på alt fra 5.000-15.000,- Forsikringsselskapene hjelper deg gjerne, men ha klart for deg hva du behøver så du ikke ender opp med en alt for dyr forsikring.

-Registrering. Når du kjøper en hest skal den være registrert i det offentlige registeret som hesterasen tilhører. Hesten skal også ha hestepass og chip. Sørg for å spørre selger om dette og at hestepasset alltid skal følge hesten. Har ikke hesten pass eller chip må du kontakte Norsk Hestesenter så kan de hjelpe deg videre med å utstede pass og få hesten registrert i rett register. Makspris for utstedelse av nytt pass er 1.505,- Link til Norsk Hestesenter finner du her: Norsk Hestesenter, registrering Du kan også finne god informasjon hos Mattilsynet om registrering av din hest. Link finner du her: Registrering av hest, hva betyr det for deg?

Stall leie. Skal du ha hesten oppstallet og ikke ha den hjemme må du betale en fast månedlig sum for å leie stallboksen. Denne summen kan variere ut i fra hvilken stall du velger, hvor stallen ligger og hvilke fasiliteter de kan tilby. Prisen kan ligge på alt fra 2.500,-10.000,- Vanligvis inngår flis og høy/grovfôr i denne leien, men kraftfôr må du betale ekstra, eller kjøpe selv. Noen staller slipper hester ut og inn på dugnad, mens andre steder må du gjøre det selv eller betale ekstra for at de på stallen skal gjøre det for deg. Sjekk ut alt dette på forhånd og hvilke behov du har slik at du får alle kostnader ned på papiret.

-Skoing. Skal du ha sko til hesten må du beregne skoing hver 6. uke. Bruker du en smed som er utdannet hovslager koster dette mellom 1.200-2.000,- per gang.

-Veterinær. Dette kan variere noe, men årlig eller halvårlig vaksinasjon og ormkur må beregnes samt rasping av tenner. Du bør sette av 500-1.000,- per måned slik at du har en buffer om uhellet skulle være ute og du får uforutsette utgifter.

-Utstyr. Her kan man spare mye, men det viktigste er at utstyret passer til hesten. En del selger utstyret sammen med hesten, dette bør du benytte deg av om du har mulighet. Da har du utstyr som passer til hesten og du slipper jobben med å skaffe alt du trenger. Du kan alltid supplere litt etter hvert ut i fra hvilket behov du har. Det er nesten ingen grense for hva du kan bruke på utstyr til hesten, så hold hodet kaldt, men sørg for at du har grunnbehovet med sal, hodelag, dekken til ulike sesonger og beinbeskyttere tilgjengelig, da kommer du langt. Pris for utstyr varierer altså, men sett gjerne av 500-800,- per måned så har du penger når du trenger noe nytt, eller finner noe brukt. Husk også at du kan selge det utstyret du selv ikke bruker, så får du inn litt penger på den måten.

-Førstegangsregistrering. Skal du starte stevner/konkurranser og hesten ikke tidligere er registrert hos Norges Rytterforbund må du førstegangsregistrere hesten. Dette koster 400,-. Link til mer informasjon og skjema finner du her: Førstegangsregistrering hest Norges Rytterforbund

-Rytterlisens. Om du vil starte konkurranse må du (Rytter) i bunn ha Grønt Kort Kurs. Dette er ett 2 dagers kurs der du lærer det grunnleggende om hesten og du rir en enkel test. Grønt kort kurs går vanligvis i regi av de lokale klubbene. Når du har tatt Grønt Kort kurset blir du registrert hos Norges Rytterforbund. Du kan nå kjøpe en Rytterlisens som gir deg (Rytter) rett til å stille på stevner rundt omkring i Norges land. Det finnes ulike typer lisenser ut i fra hvilke klasser du ønsker å delta i og hvilke typer stevner du ønsker å stille. Link til informasjon om Rytterlisens finner du her: Rytterlisens Norge Rytterforbund

-Hestelisens. Slik som du (Rytter) har rytterlisens må hesten din ha hestelisens for å starte stevner. Norges Rytterforbund har ett eget register som du finner på www.horsepro.no der alle ryttere og hester som har løst rytter og hestelisens ligger. Du kan søke opp hesten din på www.horsepro.no for å se om den allerede er registrert. Om den ikke er registrert fra tidligere må du førstegangsregistrere den (skrev om dette lenger opp) for så å kjøpe hestelisens. Årlig hestelisens koster 300,- og betales online via www.horespro.no. Link til mer info finner du her: Hestelisens Norges Rytterforbund

Nå har du i alle fall ett utgangspunkt før du går til innkjøp av hest. Om du skal starte stevner må du også se på hvor mange stevner du ønsker å starte. Det tilkommer da kjøring til og fra stevne, startavgift og oppstalling dersom stevnet går over flere dager.

Lykke til og bare ta kontakt om du har spørsmål:)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.