Dekken på, dekken av, tykt eller tynt!

Hva er bra for min hest!

Dekken brukes over hele verden, men pga værforholdene vi har i Norge, ligger vi høyt oppe på listen over land som kjøper mye dekken. Forskning viser at Norske hesteeiere har 3-6 dekken per hest!
Noen hesteeiere lar vinterpelsen sette seg og bruker i svært liten grad dekken, mens andre bruker dekken for at vinterpelsen ikke skal bli så tykk og andre igjen barberer hestene sine og bruker mange lag med dekken for å erstatte hestens naturlige termoregulering. 

Hester er ulike, akkurat som oss, men jeg har gjort meg noen tanker om enkelte ting vi gjør for hesten, er for vårt beste eller hestens? Vi har hatt en del ulike hester, med ulik pelskvalitet, noe som kan komme fra hva som er avlet frem, men samtidig vet vi jo at mennesker kommer med ulik «pels». Noen har mye hår, andre har lite, noen har tynt, andre tykt osv. Vil jo være naturlig å tenke at hester har det samme!

I vild tilstand vandrer hesten lange avstander samtidig som de spiser. Dette gjør at de produserer varme gjennom bevegelse i tillegg til å sette pels og spise mest mulig. Når de hviler står de sammen i tett flokk som gjør at de bedre kan holde på varmen. Vandringen gjør ikke den tamme hesten på samme måte lenger og når den klippes mister hesten den naturlige isoleringen som pelsen vanligvis gir.

Når vi bodde i Spania fikk vi nesten sjokk når vi fikk beskjed om at hestene skulle ha på dekken om natten, selv om det var +10 grader. Riktig nok kunne det blåse surt i kombinasjon med høy luftfuktiget, og dette er noe som forskning viser er verre for hesten, enn ren, tørr kulde. En del av hestene på stallen i Spania sto med 2 dekken på om natten, noe vi syntes var veldig rart, og vi mente måtte bli for varmt. Vi holdt tilbake og la ikke på dekken før temperaturen gikk ned til +2 til +5 grader om natten. Da la vi også bare på ett tynt dekken slik at det ikke skulle bli for varmt. Hestene sto i store, lune bokser med masse halm, så vi mente at å legge på dekken, før det var helt nødvendig, ikke var bra for hestevelferden. Lærte dog en smart måte å sjekke om hestene ble for varme. Vi la på dekken og lot hestene stå 20-30 minutter før vi gikk og sjekket ved å legge hånden på innsiden av dekkenet. Vi sjekket ved skulder, nakke, rygg og lende. Var det normal temperatur, ingen svetting og hestens allmenntilstand var normal lot vi dekkenet ligge. Om det var antydning til svetting tok vi dekken av eller la på ett dekken som var tynnere, og sjekket igjen temperaturen litt senere. 

Bruker denne teknikken den dag i dag for å sjekke at hesten har det den trenger og ikke det vi «tror» den trenger. Forskning viser også at det er bedre å legge på ett dekken istedenfor to. Om vinteren er det altså bedre å ha ett tykkere dekken en 2 tynnere. Det er også gjort forskning der grupper av hester har blitt trent til å velge om de vil ha på dekken eller ikke. Forskningen viser at forskjellene har mer med individer å gjøre, ikke hvilken rase hesten er.

Vi klipper våre hester om vinteren pga mye svetting under trening, og vi er klar over at dette ikke er ideelt for den naturlige termoreguleringen som hesten har. Hester blir født med små muskelfibre i hver hårrot som gjør at den kan reise, senke eller snu hårene i ulike retninger ut i fra behov. Hester er, i utgangspunktet, ca 20 ganger mindre følsom for kulde enn vi mennesker er, så det er viktig at du tar hensyn til dette når du velger dekken.

Når hesten transporteres bruker den muskelen til å holde balansen, dette gjør at den produserer mye muskelvarme. Ta hensyn til dette og vær forsiktig med å legge på for mye dekken under transport da hesten fort kan begynne å svette. Har du på tykke vinterdekken finnes det ikke sirkulasjon til å transportere svetten ut så den blir liggende i pelsen.

Mye å ta hensyn til, og tenke på, men har du sunn fornuft, lærer deg litt om hvordan hestens naturlige termoregulering fungerer og kjenner din egen hest, så er jeg sikker på at du gjør det som er til hestens beste.

Hest er Best.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.